cseppgyerek

A Van Helyed Alapítvány modellprogramjának blogja.

Az alapítvány várja és köszönettel fogadja támogatásukat.

A blogról bővebben itt olvashat.

Ezen az oldalon nem lehet kommentelni. Ha kérdése, véleménye van, kérjük, írjon a vanhelyed@gmail.com címre.

Beszámolók, jelentések

Facebook

Keress minket a Facebookon is!

 

2012.08.08. 14:17 itipeti

Szakaszhatáron

Együttműködések sikereit ünnepeltük július 30-án Ózdon...

család5.JPG

... a roma és nem roma lakossággal, Balog Zoltán miniszterrel, az ELMŰ-ÉMÁSZ vezetőséggel, a polgármesterrel és város képviselőivel közösen.

A többségében roma lakosú, hátrányos helyzetű szegregátumok komplex rehabilitációjának kormányzati törekvései összekapcsolódtak a város, a helyben munkálkodó Van Helyed Alapítvány, az ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltató vállalat és az együttműködésben partnerként résztvevő telepeken élő roma közösségek munkájával.

A Bizalom és munka telep program 8 helyszíne közül kettő ózdi, ahol 16 szegregátumból jelenleg kettőben történtek változások. Mindez a Hétes telepen több, mint egy évtizedes munkánkhoz kapcsolódva.

Az ózdi 700 lakosú Velence telep az egykor jelentős munkás kultúrájára méltán büszke város egyik impozáns lakónegyede volt, amely a rendszerváltást követő - elsősorban az iparvárosokat sújtó- válságos évek alatt a munkás kolónialakások leszakadó sorsára jutott. A város az utóbbi években saját erőből már nem tudta kezelni a növekvő nehézségeket. Az építészeti értékek megőrzésének kérdését nem kezelhette külön az itt élők szociális problémáitól. Ahhoz, hogy a városnegyedre fordított beruházások fennmaradjanak, a rehabilitációt óhatatlanul össze kellett kapcsolnia az itt élők helyzetének javításával. A mobilitás támogatásával és az életkörülmények javításával a cél a szegregáció folyamatának visszafordítása. Ennek kezdeti lépéseként a Bizalom és munka projekt keretében három, korábban lakhatatlan lakás komfortfokozat emelésével járó felújítása valósult meg. A felújított lakásokba olyan családok kerülhettek, akik azok fenntartására képesek, és akik a felújítási munkálatokban is részt vettek. A szegregátumok megnyitása, az életkörülmények javítása, a kitrörési pontok megtalálása hosszabb időt vesz igénybe, ezért a projekt időszak alatti beavatkozásokkal a folyamatosságon alapuló közösségfejlesztő- és szociális munkát, valamint a várható projektek egymásra építő jelenlétét igyekeztek megalapozni. A folytatás szándékával jöhetett létre a közösségi szolgáltatásokat biztosító ún. Csillagpont kialakítása egy teljes Velence telepi épülettömb rekonstrukciójával, amely a jelenléten alapuló teleprehabilitációs programoknak — részben a projekt ideje alatt, de azt követően is —teret biztosít. A munkálatokban 36 fő telepi foglalkoztatott dolgozott, az ún. Munka+tanulás keretében, amely során építőipari karbantartó képzésben is részt vettek. A komplex telep program sikere volt az önellátást biztosító családi kiskertek kialakítása is, és a nagy hiányt pótló játszótér megépítése.

Az ózdi 400 lakosú Hétes telepen Bódis Kriszta és a Van Helyed Alapítvány évtizedes munkája kapott új lendületet az elmúlt fél évben. Általa és a hozzá csatlakozó önkéntesek közreműködésével 14 évvel ezelőtt az Alkotásközpontú teleprehabilitációs munka már beköltözött a Hétes telepre. Jelenlétük sikere, hogy a sok nehézséget leküzdve egy -a változásokban mindinkább partnerként résztvevő, az eredményeket megőrizni igyekvő, a nyomorból kitörési pontokat kereső - közösség épül itt. Erre a fejlődésre alapozva korábban az OSI Szükségalap és a Máltai Szeretetszolgálat jelentős támogatásának köszönhetően javultak a telepen az életkörülmények. Adósságrendezés, jogviszonytisztázás kezdődött. A házakon a lakók önkéntes kalákákban javítási munkálatokat végeztek, a támogatásból finanszírozott költéseget ennek fejében jóváírta az önkormányzat az adósságaikból.

Költséghatékony ráfordítással, saját munkaerőből közösségi terek épültek, például focipálya a szemétlerakat helyén. A komfort nélküli lakásokban való létet könnyíti a fölépült Közösségi Szolgáltató Ház  fürdővel, mosodával, vécével, foglalkoztatóval, ahol állandósult a telepiek önkéntes karbantartó munkája. Családi kiskertek jöttek létre. A  közösség számára az Alapítvány Alkotóházának fejlesztő alkotásközpontú foglalkozásai és interkulturális eseményei jelentik a felzárkózás egyik pillérét. A fejlődéshez plusz energiát adott az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal kötött együttműködések sorozata. 15 év sötétség után a telepre visszavezették a közvilágítást, ez fölmérhetetlen változást hozott a telepiek életében, mind gyakorlati, mind szimbolikus értelemben, hiszen visszakerültek az emberhez méltó élet küszöbére, a kitörés, a “fény” közelébe. A Fény ünnepnek nevezett alkalomra a hétesiek vendégül látták az ELMŰ-ÉMÁSZ dolgozóit, akik két alkalommal, 3-3 napig megrendezett gyűjtésben a társaságcsoport központi székházaiban, régióközpontjaiban és az ügyfélszolgálati irodáin közel 350 db 110 literes zsákot töltöttek meg ruhával. Továbbá a “Fény ünnep” alkalmával 105 hétesi diák számára biztosítottak iskolakezdési csomagot. A Közösségi Szolgáltató Ház villanyórája is nekik köszönhető.

Az igazi áttörést azonban a 2o évre visszatekintő illegális áramvételezés problémájának felszámolása jelenti. Az együttműködés szálai a kormány  “Bizalom és munka” TKKI által megvalósított programjában értek össze az ÉMÁSZ és a város érdekeivel. A kormány telep programja során 45 lakásban 12 hétesi foglalkoztatott és 35 hétesi önkéntes huzalozta át a veszélyes vezetékhálózatot, hogy az áramszolgáltató minden lakást kártyás villanyórákkal szereljen fel. A legális fogyasztás módját és körülményeit, fenntartását, a folyamatos teleprehabilitációs szociális és közösségi tevékenység biztosítja majd. Országosan ez az első olyan szegregátum, ahol az ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltató teljes körűen és ezzel modellértékűen fölszerelte a rászorulókat előfizetős órával. Továbbá országosan ez az első olyan program, ahol az állam, a vállalati szféra, a városvezetés, a roma szegregátum lakói önkéntes munkájukkal, és a civilek látványosan együttműködtek.

Tervek szerint a további Uniós pályázatok, így a hamarosan remélhetőleg elinduló TÁMOP 5.3.6 komplex telep program, lehetővé teszik majd, hogy ezek a megalapozott együttműködések további eredményekben mutathassák meg igazi erejüket.  Mind a változásokban résztvevő civilek, a roma többség, mely a változásban igen aktív volt, a kormányzat, a város és az ÉMÁSZ - a július 30-i ózdi telep programot záró, de a folyamat fenntartását erősíteni kívánó- eseménnyel is  elköteleződését fejezi ki, hogy egymást támogatva érdemes összetett és nehezen kezelhető társadalmi problémákat orvosolni.

Bódis Kriszta