cseppgyerek

A Van Helyed Alapítvány modellprogramjának blogja.

Az alapítvány várja és köszönettel fogadja támogatásukat.

A blogról bővebben itt olvashat.

Ezen az oldalon nem lehet kommentelni. Ha kérdése, véleménye van, kérjük, írjon a vanhelyed@gmail.com címre.

Beszámolók, jelentések

Facebook

Keress minket a Facebookon is!

 

2012.12.03. 19:05 smalladam

“Those who create, create value, who creates value also protects it, and protects values created by others as well”

Címkék: Hétes van helyed

About the mission of the creation-oriented social and integrational program of Van Helyed Foundation.
 
Writer-director Kriszta Bódis first got introduced to life in the Hétes of the former industrial town Ózd in Hungary in the winter of 1998 when she shot a documentary on the reasons behind wood theft and the life and times of Hétes's residents. She was soon convinced that a way to help the people living there in deplorable conditions had to be found. That a way out must be found. Van Helyed was born out of these efforts.


The Hétes is one of the 16 segregated neighbourhoods around Ózd. It used to be a workers' community which gradually fell apart after the collapse of the Ózd Metallurgical Complex in the wake of the disintegration of the Iron Curtain. Hétes, already lacking most luxuries, became a subject of ghettoisation: non-Romani residents, as well as the more affluent Romani families, quickly moved out. The ones who stayed had been living on welfare and occasional jobs, accumulating enormous utility debts, seeing their homes fall to pieces. Social problems and criminal activity had been dominating the perception of Hétes by the rest of Ózd - and the local government saw the demolition of the entire settlement as the only solution. 

The Van Helyed Foundation aims at turning these processes around -and we are proud of our considerable success in the last 15 years. Our model program for social reintegration focuses on creation and art. We believe that: "Those who create, create value. Who creates value also protects it, and protects values created by others as well.”
Together with the residents of Hétes we emphasize the importance of work and engage the residents in making life in the projects better. We encourage the taking care of what has been created. We believe that the whole community will be stronger by the preservation of the values created together. We call our work a "model program" as we are working on becoming exemplary to others: ghettoisation can be turned around!
   
22 - Viola - Olimpia (5).jpg


Our goal is to improve the living conditions in Hétes. One of our most important achievements is the fact that the settlement hasn't been demolished. We have been repairing homes -and, after serious conflicts, we were able to install recharge card-operated electric meters on the houses of Hétes which led to the end of electricity theft and freed the community from the life threatening, ruined mains. We have built a main square within the settlement with benches, which is becoming a popular meeting spot for the residents. Kitchen gardens blossom again and in 2012 a bath house opened with warm water showers, water closets and washing machines available to Hétes families.

In the Hétes, a series of generations has been born into complete hopelessness. Nevertheless, the future of the settlement depends on the children, therefore we put a huge emphasis on their creative education. To ensure this we run our Creative Center midway between Hétes and the city centre where volunteers give art courses to them. Besides these, we provide extra-curricular classes, internet access and media facilities to the children of the slum. One of the most prominent parts of our program is our Creative Camp which we've held every August since 2007. The Camp is one whole week of creative and cultural programs. We are proud to say that many Hétes residents are also active as volunteers for the Foundation.

To make Van Helyed work, we have to coordinate efforts on many levels. We have colleagues on the spot all year - they help the Hétes families in their everyday life and manage the programs. Our volunteers are predominantly from Budapest - we organize their trips online. We are also in permanent contact with local and national authorities.

We aim at achieving results that are not beneficial to the Hétes only. Debt-management and the development of infrastructure, the employment of Hétes residents in our programs etc. - these provide solutions to decade-old problems in the area, to the relief of the local government and utility companies. We assist in perfecting methods which the local government of Ózd can install elsewhere as well, regardless of the ethnic etc. characteristics of the residents in need.  We also engage the residents of other settlements in our programs which softens the introversion typical of those living in segregation. 
Our model program provides solutions and methods on a national level for anyone dedicated to fight for the reintegration of those living below the poverty line, and against ghettoisation.
 
(Translation: Gát Anna)

2012.11.18. 15:10 smalladam

"Aki alkot, értéket teremt, aki értéket teremt, vigyáz rá"

Címkék: alkotótábor hétesi modellprogram fürdőház alkotóház Hétes van helyed alapítvány

A Van Helyed Alapítvány tevékenységéről

Bódis Kriszta író-filmrendező 1998 telén került először az ózdi Hétes telepre, hogy dokumentumfilmet forgasson a falopás okairól, az itt élők sorsáról és életkörülményeiről. A hétesiek életének megismerése során arra jutott, hogy valahogy segíteni kellene a telepen élőket a nyomorúságos körülményeikből való kilábalásban. Ebből a munkából fejlődött ki az évek során a Van Helyed alapítvány alkotásközpontú modellprogramja.

A Hétes telep Ózd tizenhat szegregátumának egyike. Egykori munkáskolónia, melyet magával rántott az Ózdi Kohászati Üzemek rendszerváltás utáni széthullása. Az amúgy is komfort nélküli telep elzüllött, a lakók nem cigány része és a cigányok közül is aki tehette, elköltözött. Akik maradtak, segélyből, alkalmi munkákból élők, tartós munkanélküliek lettek,  tetemes közüzemi díjtartozásokat halmoztak fel, házaik lepusztultak. A bűnözés és egyéb problémák miatt a Hétes egész Ózdon rossz hírnévre tett szert, az önkormányzat pedig a telep eldózerolásával akart pontot tenni a történet végére.

A Van Helyed Alapítvány alkotásközpontú modellprogramjának lényege ezeknek a folyamatoknak a megfordítása, melyben sikereket értünk el az elmúlt másfél évtizedben. Alkotásközpontú, mert az alapelvünk, hogy aki alkot, értéket teremt, aki értéket teremt, vigyáz rá, és megőrzi a mások által teremtett értékeket is. Vagyis a hétesiekkel közösen, a munka fontosságát mindenki számára megértetve dolgozunk azon, hogy a Hétes telepen jobb legyen élni, ami megvalósult, az meg is maradjon, és ezzel együtt az ott élők közössége erősödjön. Modellprogram pedig azért vagyunk, mert munkánkkal szeretnék máshol is alkalmazható példát mutatni a gettósodás visszafordíthatóságára.

22 - Viola - Olimpia (5).jpg

Célkitűzésünk a telepi életkörülmények javítása. Egyik legfontosabb eredményünk, hogy a Hétest nem dózerolták el. Az épületeken állapotjavító munkákat végeztünk. Hosszas küzdelem után kártyás villanyórákkal szereltük fel a hétesi házakat, így megszűnt az áramlopás és a lepusztult elektromos hálózat okozta életveszély. A telep közepén főteret alakítottunk ki padokkal, ami a hétesiek kedvelt találkozóhelyévé vált. Ismét vannak veteményes kertek, 2012-ben pedig megnyílt a fürdőház, melyben melegvizes zuhanyzási lehetőség, angolvécé, mosógépek várják a komfort nélküli házak lakóit.

A Hétesen több generáció született bele a kilátástalanságba. Ugyanakkor a telep jövőjének zálogai is a gyerekek, ezért különös hangsúlyt fektetünk az őket fejlesztő alkotó munkára. Ennek biztosítására működik a Hétes és a belváros között félúton található alkotóházunk, ahol önkénteseink rendszeresen tartanak fejlesztő foglalkozásokat a hétesi gyerekeknek. Emellett különórákat, internetezési lehetőséget, médiaeszközöket biztosítunk számunkra. Fejlesztő tevékenységünk legfontosabb eleme a 2007 óta minden augusztus végén megrendezett alkotótábor, egy héten át tartó kreatív foglalkozásokkal és kulturális programokkal. Fontos eredmény, hogy több hétesi önkéntesként részt vállal programjaink lebonyolításában.

A Van Helyed Alapítvány tevékenységének sikeréhez több szinten egyszerre zajló munka összehangolására van szükség. Munkatársaink folyamatosan jelen vannak a telepen, ahol segítenek az ott élők mindennapi problémáinak kezelésében és a programok bonyolításában. Zömmel budapesti önkénteseink tevékenységének, utazásának megszervezését főképp az interneten bonyolítjuk. Emellett kapcsolatot tartunk az állami-önkormányzati szereplőkkel is.

Olyan célokat szeretnénk megvalósítani, amiből nem csak a hétesiek profitálhatnak. Az adósságrendezéssel összekötött infrastruktúra-fejlesztésekkel, a hétesieknek ezekben a programokban való foglalkoztatásával az önkormányzat és a szolgáltatók számára is évtizedes problémákat segítünk megoldani. Olyan módszerek kidolgozásában segédkezünk, melyeket az ózdi önkormányzat máshol is alkalmazni tud, függetlenül a nehéz sorban élők etnikai vagy egyéb viszonyaitól. Fejlesztő és kulturális programjainkba más telepeken élőket is bevonunk, ami a szegregátumok zárkózottságát is oldja. Modellprogramunk pedig országos szinten is megoldási mintákat kínál fel mindazok számára, akik tenni kívánnak a mélyszegénység és a gettósodás ellen.

2012.09.05. 17:33 smalladam

Nyitott ajtók

Címkék: angyalprogram Hétes Főállású angyal

Blogbejegyzésem címe meglehetősen talányos, ám tartalma már korántsem az. Egy évvel ezelőtt némi zűrzavarral gondolataimban, de határozott elképzelésekkel kezdtem el munkámat a telepen Főállású Angyalként. Kérdeztem adatot, tanulmányt, érdeklődést, munkatapasztalatot. Valahogy nagyobb ellenállásra számítottam. Arra, hogy minden családot győzködnöm kell majd, hogy miért is jó ez nekik, hogy értük történik. De nem kellett. Igaz, nem is hittek benne, legyintettek. „Ááá, ne tessék vele fáradni, úgyse vesznek fel minket sehová. Ugyan már, kit érdekelne, hogy mit szeretnénk!”

Nem ellenállással találkoztam, hanem lemondással. Nem erőszakkal, hanem a sivársággal. A miért helyett itt azt kérdezik: minek?

Mennyi-mennyi érthetetlen, furcsa dolog fogadott.

PA030260-s.JPG

Nyitott ajtók… Igen, furcsa volt, hogy nyitva vannak az ajtók. Mintha mindig várnának valakit. Mentem egyedül a telepen, kopogtattam a nyitott ajtók korhadt félfáján. „Gyere be…” hangzott bentről  a válasz anélkül, hogy bárki is kinézett volna, ki érkezett. Mindegy. Bejöhet.

Közvetlenség. Hát igen, zárkózott világból érkeztem. Ha valaki kérdez, igyekszem belőle kiérteni a hátsó szándékot. Ha én kérdezek, tudom, hogy nem szívesen válaszolnak. De nem itt. Itt egyenesek a válaszok.

Bizalom. Jön a kisgyerek, mellém szegődik, megfogja a kezem és egy darabig elkísér. Aztán elenged és továbbmegy. Neki más az útja. De azért jött velem, nem félt.

Érdeklődés. Most kihez jövök, mit szervezünk, jön-e a Kriszta, itt van-e már Gergő…

Mennyi – mennyi minden belefért ebbe az egy évbe.

A kezdet, a rácsodálkozás, hogy mindig ott vagyok. Aztán a zord tél, a hóval beborított telep, a „villanyhálózat” kusza pókhálója, a mindig leégő trafó, aztán januárban a hideg sötétség. Akkor azt hittem vége. Vége a telepnek, vége a lehetőségeknek. Mit lehet itt még tenni? Mondani?

Napok alatt kibontakozott a lehetőség, de hetek kellettek a megoldáshoz, és hónapok a kiteljesedéshez. 45 db villanyóra. Negyed évszázada nem volt ennyi. Most van.

Tavasz, zsongás. A hideg kábulatból a napra özönlő gyerekek. A betonkeménységű földet feltörő férfiak, veteményező nők. Kaptam virágmagot. Azóta már virít az estike az én kertemben is. Ha valaki arrajáró megdícséri, büszkén mondom, Hétesben kaptam. Meglepve néznek rám: „Hétesből virág?” Nem hiszik. Pedig látják.

Raktár-fürdőház. Tele építőanyaggal. Most rigipsz kell, most festék, most színező. Elfogyott. Miért? Na végre…végre nem azt kérdezik: minek.

Színkavalkád. Lila, rózsaszín, kék, zöld, barackvirág. Kivirulnak a lakások. Mindegy a színük, a lényeg, hogy vidám legyen. Hogy legyen. Hogy a kopott sivárságot elűzze.

Harminc szorgalmas ember. Vésnek, gipszelnek, festenek. Még öt… kaszálnak, telepet takarítanak. Aztán indul…a Fürdőház. „Moshatok már?” hangzik el a kérdés legalább ötször, mire a házhoz érek. Zuhanyzásra váró gyerekek. Férfiak, aki megelégednek a hideg vízzel. Ez jutott, hát ez jutott, lényeg, hogy a gyerekeknek  jusson a jóból, a meleg vízből.

furdohaz.jpg

Soroljam? Nem gondolom, hogy kellene. Vége? Soha nincs vége.

Vége csak ennek az egy évnek van, de az élet ugyanúgy folytatódik a telepen. Csak már én nem lehetek a mindennapok része ott.

Pedig tudom, hogy várnak. Az ajtók nyitva vannak…

Mészáros Éva

Ózd, 2012. szeptember 03.

2012.08.28. 10:28 aaronb

Kukuccska

kukuccs_1345811762.gif_400x267

2012.08.26. 17:17 smalladam

Milyen volt az idei alkotótábor?

A tábor nagyon jó volt, számomra is és mindenkinek. Azért volt jó a tábor, mert sok mindenki tanult valami apróságot, például fonni, festeni, rajzolni, kamerát használni.

A médiacsoportban együtt dolgoztunk az Ádámékkal, és sok mindenben segítettünk egymásnak. Például cikket írni, fotózni, riportot készíteni, kamerázni. Én is segítettem a médiacsoportnak, például írtam cikket a fürdőházról, Zolival közösen készítettünk riportot az ózdi tévével, és erről írtunk cikket is. Készítettünk interjúkat a többi gyerekekkel.

1IMG_1807.jpg

Pongó Zoltán és Pongó Krisztián

Újat nem tanultam, mert eddig az elmúlt két évben nagyjából ugyanezeket csináltuk. De ugyanakkor hasznos volt a tábor, mert elfoglaltam magam és szívesen csináltam.

Írta: Pongó Krisztián

2012.08.26. 15:30 smalladam

A hétesi Megasztár

A Hétes-telep közepén, szombat este Megasztár volt, ahol három kategóriában versenyeztek a helyiek. Egyéni tánc kategóriában megosztott első helyezett lett Berki Emese és Ivó, az éneklésben Körte és Májki, csoportos táncban pedig a breaktáncos fiúk. A nyereményt vasárnap délután kaphatják meg a győztesek. Összesen körülbelül 30-35 gyerek lépett fel és még Bódis Kriszta is. Szerintem mindenki tetszett a közönségnek. Összesen 100-150 ember látta a műsort. És szerintem nem mindig volt igazságos a zsűri.

kubu.jpg

Közben volt a falfestés is, a fürdőház falát festettük le minden féle színnel. Nem csak a gyerekek festettek, hanem még felnőttek is. Az egyik felnőtt festette a kék színű delfint, festettünk sárkányt is, hullócsillagot, szigetet, bálnát. Úgy volt, hogy mindenki kapott egy területet és csak abban a körben lehetett festeni. Mindenki kapott egy ecsetet és mindenki elkezdte a területét festeni.

A Megasztár után jött egy koncert, Cseh Andris bandája zenélt. És voltak mindenféle hangszerek, gitár, dob, sámándob. A helyiek közül a Paja állt be dobosnak.

fal.jpg

Írta: Pongó Ádám

2012.08.26. 13:03 aaronb

Telep Fesztivál - Az alkotótábor képei 3.

Összes3.jpg

A képre kattintva megnyitható a galéria.

A képeket hétesi gyerekek fotózták.

A képeken alkotótábori programok: szalagozás, ózdi tévé, szinpadi játék, festés, megasztár

2012.08.25. 20:00 smalladam

Minek adunk kamerát a telepi gyerek kezébe?

Címkék: 2012 alkotótábor médiacsoport

"Aki alkot, értéket teremt, aki értéket teremt, vigyáz rá." A Hétes-telepen élő gyerekekkel közös médiaprogramban ők is megmutathatják magukat, életkörülményeiket, a bennük rejlő tehetséget, alkotói lehetnek valaminek, ami mindig csak róluk szól, az ő megkérdezésük nélkül.

Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén megye második legnagyobb városa. 1998-ban Ózd tizenhat, többségében
romák lakta szegregátuma közül a Hétes-telep volt a legrosszabb állapotban. A rendszerváltás után a munkanélküliség az egykori vegyes lakosságú munkáskolónia felbomlott, a romák szegregálódtak. Bódis Kriszta író és filmrendező, 14 évvel ezelőtt, a telep legsötétebb korszakának idején járt itt először, hogy dokumentumfilmet forgasson. A filmforgatások – amelynek az itt élők nem pusztán alanyai, de alkotói is voltak egyben – aztán komoly szociális munkával is kiegészültek.

A munka kezdetekor a Hétes-telepiek helyzete magán viselte a magyarországi romatelepek gettósodásának összes jellemzőjét: a lepusztult, komfortnélküli szociális bérlakásokat, az illegális és életveszélyes áramhasználatot, a hiányzó közvilágítást, a megoldatlan szemételszállítást, a járhatatlan utakat, az aluliskolázatlanságot. a fölhalmozódott adósságokat és a túlzsúfoltságot.

1IMG_1521.jpg

„Amikor elkezdtem, akkor először csak filmet akartam. De amikor láttam, hogy mennyi gond van, akkor azon kezdtem el törni a fejem, hogyan lehetne a helyieknek itt segíteni és egyben olyan dolgot létrehozni, ami példa az egész magyarországi cigányságnak is, hogyan lehetne megváltoztatni a dolgokat” – mondta. Ezután jött létre a jelenleg száznál is több regisztrált tagot számláló Van helyed Alapítvány, ahol budapesti, helyi roma és nem roma, illetve telepi önkéntesek is segítik a munkát, a nyári alkotótáborokat és a modellkísérletei jelleggel működő alkotásközpontú szociális és integrációs telepprogramokat, amelyek keretében a közösséget építő és személyiséget fejlesztő alkotó munka köré szervezik a teleprehabilitációs és integrációs tevékenységeket. „Aki alkot, értéket teremt. Aki értéket teremt, vigyáz rá. Megőrzi a mások által teremtett értékeket is. Az alkotás itt a társadalmi felemelkedés eszköze” – foglalja össze a projekt vízióját Bódis Kriszta.

A 2007-től nyaranta szerveződő alkotótáborok képzik a szociális munkával kibővülő modellprogram alapját. Az eddig szervezett 6 alkotótáborban száznál több segítő önkéntes, mentoráló roma és nem roma művész vett részt. Az alkotó kreativitás és az önkifejezés lehetőségét biztosító csoportfoglalkozások a táborok során az itt élők aktív bevonásával, a telepen zajlanak minden évben. Így a gyerekeken keresztül gyakran a felnőttek is bekapcsolódnak a tábor életébe. A segítő önkéntesek vezetésével a táborok közötti időszakban is rendszeresen zajlanak foglalkozások Hétes-telepen, ahol idő közben lakhatási, oktatási, foglalkoztatási és egészségügyi problémák is a munka fókuszába kerültek.

1IMG_6162.jpg

„Bebizonyosodott, hogy az alkotó munka közösségteremtő erejére egy hosszútávú szociális és integrációs program építhető. Ez az alkotásközpontú módszer. Ezzel a módszerrel alkotói, aktív öngondoskodó és érdekérvényesítő pozícióba engedjük a kirekesztett csoportokat” – mondja Bódis Kriszta. Mindennek célja elsősorban a telepi gyerekek motiválása, egy olyan új generáció nevelkedésének segítése, akik a későbbiek során kitörési pontokat mutatnak a telepeiek számára. Akik nem rossz minőségű oktatásban, szegregált iskolákban, értelmetlen szakmák tanulásásával válnak munkanélkülivé, vagy alacsonyanképzett funkcionális analfabétákká, hanem jó oktatást, normál nevelést, integrált körülményeket, képességeiknek megfelelő lehetőségeket, esélyt kapnak, hogy a felsőoktatásba kerüljenek, vagy hasznos szakmát tanuljanak, húzóerővé váljanak a többiek számára.

A 2012-es Alkotótábor médiacsapata is ebben a szellemiségben végzi munkáját, ahol a csoport tagjai kipróbálhatják magukat, mint riporterek, fotósok és operatőrök, így nem egy külső szemlélő vagy újságírók által tapasztalt helyzetet adnak tovább csupán, hanem azokat a pillanatokat és életképeket a tábor és a telep mindennapjairól, amelyeket az itt élők átélnek és így közvetíthetnek is egyszerre.

2012.08.25. 11:05 aaronb

Mélyszegénység, magas kultúra - Az alkotótábor képei 2.

1Összes2.jpg

A képre kattintva megnyitható a galéria.

A fotókat hétesi gyerekek fotózták:

Samu, Kristóf, Májki, Karcsi, Berna és még sokan mások

A képeken alkotótábori programok: foci, versolvasó est, filmezés, sajtócsoport, kézműves foglalkozás, népcsoport-foglalkozás, szappanfőzés, főzés

2012.08.24. 19:04 smalladam

Hétesi kézbe került az Ózdi Városi Tévé

Pénteken délelőtt az Ózdi Városi Tévé eljött riportot készíteni a Hétesbe. Az itt forgatott műsornak mi voltunk a riporterei. Arról kérdeztük Lizát, aki hastáncos lány, hogy milyen hastáncosnak lenni. És arról is készítettünk riportot, hogy kik építették a mosodát és fürdőházat, kinek a terve volt, kik használják.

Először a hastáncos Lizát interjúvoltuk meg. Kérdeztük tőle, hogy mikor fognak még fellépni Hétesben. Úgy válaszolt, hogy ő még nem tudja. De azt mondta, hogy fel fognak még lépni, csak nem Hétesben. Kérdeztük, hogy hívják a hastáncosok vezetőjét. Az volt a neve, hogy Rita.

1IMG_1800_1.jpg

A médiacsoport

Mikor mentünk volna riportot készíteni a fürdőházba, akkor a gondnok Ilonék bezárkóztak a fürdőszobába, és nem akarták kinyitni, hogy riportot készítsenek velük, mert féltek, hogy benne lesznek az ózdi tévében. Utána a Rokkos rábeszélte őket, hogy jöjjenek ki, és elkezdtük a riportot.

A fürdőháznál azt kérdeztük Ilontól, hogy milyen neki ott dolgozni, szereti-e ezt a munkát, és hogy mikor van váltás a másik gondnokkal. Azt is kérdeztük, hogy kik jönnek a fürdőházba zuhanyozni, és milyen gyakran használják. Röviden, de tömören válaszolt a kérdéseinkre.

Azt is megkérdeztük, hogy kik építették a fürdőházat. Hajdu „Rokkos” Gergő, az alapítvány munkatársa elmondta, hogy Tolna megyéből jött egy cég, aki segített felépíteni az épületet.

Az ózdi tévé stábja segítőkész volt. Megmutatták, hogy kell használni a mikrofont, miket kell kérdezni. Elmondták az öt alapkérdést: ki, miért, hogyan, mikor, hol.

A riport után kijöttünk a fürdőház elé, ahol azt kérdezték, hogy hol szeretnénk lakni, hogy ha nagyok leszünk és gazdagok. Úgy válaszoltunk, hogy Magyarországon belül, és ha gazdagok lennénk, vinnénk magunkkal a családot is.

A tévé riporterei voltak, és a cikket írták: Pongó Zoltán és Pongó Krisztián